Møteplan 2023

Torsdag 5. januarAvlyst pga. oppussing
Torsdag 2. februarÅrsmøte med middag
Torsdag 2. marsSpania – nye vinområder v/Jan Nielsen
Torsdag 13. aprilMøte med middag
Torsdag 4. maiSpennende sommerviner
Fredag 9. juniSommer-sammenkomst